Ski Club

ski club logo
  • About Ski Club

    The Ski Club organizes a trip to Killington, Vermont every February to enjoy the outdoors through skiing and snowboarding. 

    instagram link

ski club photo for 2022 trip